โปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคล - DPIS

ยินดีต้อนรับสู่โปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ปี 2019

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้งานจะต้องดำเนินการเปลี่ยนรหัสเข้าใช้งาน และให้จดจำรหัสดังกล่าวเพื่อใช้งานในครั้งต่อไป

1. หากท่านเป็นผู้ใช้งานที่เข้าไปตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล ให้คลิกปุ่มสีเขียว


2. หากท่านมีความประสงค์เข้าไปแก้ไขข้อมูล ให้คลิกปุ่มสีแดง