โปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคล - DPIS


กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยินดีต้อนรับสู่โปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
เนื่องจากมีผู้เข้าใช้งานจำนวนมาก ศูนย์สารสนเทศจึงจำเป็นต้องจำแนกประเภทผู้เข้าใช้งาน เพื่อลดความหนาแน่นในการเข้าใช้งาน

1. หากท่านเป็นผู้ใช้งานที่เข้าไปตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล ให้คลิกปุ่มสีเขียว


2. หากท่านมีความประสงค์เข้าไปแก้ไขข้อมูล ให้คลิกปุ่มสีแดง